O książce w mediach oraz rekomendacje i recenzje

O książce w mediach

Wywiad Wojna to starcie dwóch ludzkich woli

Zobacz materiał

Szanowni Państwo,
w sobotę 6 czerwca miała swoją premierę książka wyjątkowa - całkowicie nowy przekład traktatu Sztuka wojny. Dzieło jest wyjątkowe przez sposób jego skomponowania i treść. To zbiór wizji tego, czym jest wojna i konflikt. Przekład starożytnego traktatu jest tylko częścią tego zbioru.

Dnia 9 sierpnia o godz. 10 rano w portalu Defence24.pl zostanie wyemitowany wywiad z redaktorem tej pracy zbiorowej, Piotrem Plebaniakiem. Temat wywiadu: https://www.defence24.pl/juz-we-wtorek-wywiad-defence24-wojna-to-starcie-dwoch-ludzkich-woli. Transmisja odbędzie się na stronie głównej portalu: https://www.defence24.pl/

Sun Zi i jego Sztuka wojny to praca zbiorowa o filozofii i praktyce konfliktu, w której głos zabierają eksperci z rozmaitych dziedzin, w których wojny i konflikty toczą się ukazując fascynujące prawidła samego konfliku i ludzkiej natury. Na kartach książki swoimi spostrzeżeniami dzielą się m.in: prof. Jerzy Bralczyk („Wojna jako forma komunikacji”), prof. Witold M. Orłowski („Zasoby dla zwycięstwa”), gen. Jarosław Kraszewski („Dowódca ma mieć wizję!”), dr Tomasz Witkowski, płk Andrzej „Wodzu” Kruczyński, płk Leszek Elak i wielu innych. Spis treści tomu: https://sztukawojny.chiny.pl/pliki/SztukaWojny_filozofia_i_praktyka_spis_tresci_v5.pdf/

Książka zawiera świeżo zrealizowany przekład traktatu Sztuka wojny bezpośrednio z klasycznego języka chińskiego. Przekład jest z pasją wystylizowany na dawną polszczyznę wzorowaną na język Trylogii Sienkiewicza. Jest opatrzony komentarzami, które pozwalają odnieść wizję dzieła do starożytności i współczesności. Zapraszam w imieniu współautorów i wydawcy – Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Dostępność: wersja papierowa dostępna. Wersja e-book zakup od 9 czerwca 2020, dostawa od 20 czerwca.


Link: https://sztukawojny.chiny.pl/sztuka-wojny-w-mediach/2-wojna-to-starcie-dwoch-ludzkich-woli

Rekomendacje

Traktat Sun Zi Sztuka wojny - podobno powszechnie znany każdemu, kto zamierza toczyć jakąś walkę i wygrywać ją możliwie najmniejszym kosztem własnym, a bardziej może dzięki przebiegłości niż przewagą siłową - rzeczywiście nie starzeje się, po tylu latach i stuleciach. I zasługuje na coraz to nowe odczytanie nie tylko w tym sensie, że kolejne wersje przekładu ujawniają niedostrzegane wcześniej subtelności. Prezentowany zbiór refleksji to coś więcej niż inwentaryzacja dziedzictwa tej myśli, jej inspirującego bogactwa. Ma on walory podobne jak w muzyce klasycznej gatunek „wariacje na temat”, gdzie bynajmniej nie chodzi o swobodne improwizacje-dywagacje, lecz o twórcze przetworzenie motywu przewodniego, w którym hołd dla jakiegoś tematu (i twórcy) kreuje zarazem nową jakość. Eh, gdyby umieli tak współpracować autorzy dzisiejszych dzisiejszych ksiąg jubileuszowych lub pamiątkowych… W tym zbiorze znajdzie czytelnik istny bukiet inspiracji, impulsów do przemyślenia. Autorzy - mundurowi i cywile - powracają do refleksji, czym jest wojna (nie tylko rozumiana dosłownie, jako starcie zbrojne), jakie dziś są możliwe i efektywne sposoby prowadzenia wojen - z uwzględnieniem czynnika kulturowego, skupiają uwagę na ekonomicznych warunkach i narzędziach prowadzenia wojny, na zastąpieniu klasycznej techniki wojennej przez współczesne technologie i strategie wojny informacyjnej, na znaczeniu morale w działaniu podmiotu walczącego. Mowa jest też o tym, w jakim stopniu manipulacja, wyrafinowany makiawelizm polityków, dyplomatów, menadżerów propagandy i marketingu pozwala osiągnąć to, czego nie sposób zapewnić sobie użyciem przemocy. Można by rzec, iż mamy tu do czynienia - na kartach książki, choć nie w budynku - z Akademią Sun Zi.

— prof. dr hab. Mirosław Karwat, politolog, specjalista w dziedzinie teorii polityki i socjotechniki, autor licznych książek nt. manipulacji i ludzkich interakcji

Komentarze najwybitniejszych polskich specjalistów, a przy tym fascynatów historii wojskowości to wyjątkowo inspirujący dodatek do chińskiego dorobku strategicznego. Gorąco polecam.

— dr hab. Bogdan Góralczyk, dyplomata, sinolog, autor m.in. książki Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje (2018)

Recenzje

Recenzje wkrótce

-

Kup książkę Sztuka wojny w wersji papierowej i e-book

Wersja e-book (40 zł)

Sun Zi i jego Sztuka wojny. Filozofia i praktyka oddziaływania na bieg zdarzeń

Wersja e-book dostępna jest tylko u jednego sprzedawcy: sklep portalu Defece24.

Kup e-book

Gdzie kupić książkę Sztuka wojny?

Sun Zi i jego Sztuka wojny. Filozofia i praktyka oddziaływania na bieg zdarzeń Kup wersję papierową

Kliknij, by zobaczyć

  • listę księgarni, w których możesz nabyć egzemplarz książki.
  • Zakup w zestawach
  • Zakup hurtowy (np. na prezenty dla klientów VIP)